O mnie

Michał Nasierowski jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w 2007 roku.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz odbył aplikacje adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył również Studium Bezpieczeństwa Narodowego przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Adwokat Michał Nasierowski posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, które zdobywał pracując w kilku kancelariach adwokackich i radcowskich, a od 2007 roku świadcząc usługi prawne w ramach własnej kancelarii.

Od ponad 10 lat reprezentuje przedsiębiorców i Klientów indywidualnych w sprawach sądowych – gospodarczych, cywilnych oraz karnych z elementem gospodarczym.

Od kilku lat związany jest z branżą filmową i telewizyjną, świadcząc usługi prawne przy produkcjach filmowych. Usługi te obejmują zarówno czynności na rzecz producentów, w tym kompleksową obsługę produkcji filmowych, jak i usługi na rzecz poszczególnych uczestników produkcji, w tym aktorów. Adwokat Michał Nasierowski prowadził obsługę prawną przy takich produkcjach jak „Music War and Love”, „Amok” czy serial „Komisarz Alex”.

Adwokat Michał Nasierowski zdobył również bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów uczestniczących w projektach infrastrukturalnych, w tym w postępowaniach o udzielanie zamówień publicznych lub wykonujących zamówienia publiczne. Przez 5 lat wykonywał usługi w tym zakresie również jako in-house lawyer. Uczestniczył przy takich projektach, jak:

  • Dokumentacja projektowa II linii metra w Warszawie, od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego
  • Opracowanie studium wykonalności dla budowy rurociągu naftowego Brody – Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim, Raportu o przebiegu trasy rurociągu projektu oraz Raportu o oddziaływaniu projektu na środowisko
  • Opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 PN 8,4 MPa relacji: Szczecin – Lwówek, Rembelszczyzna – Gustorzyn, Szczecin – Gdańsk, Strachocina – Pogórska Wola

Adwokat Michał Nasierowski od lat związany jest również z branżą motoryzacyjną, świadcząc usługi prawne na rzecz podmiotów z tej branży. Usługi te obejmują zarówno bieżącą obsługę prawną, jak i reprezentację w sprawach sądowych, przetargowych oraz w relacjach dealer-importer.