Usługi

  • Reprezentacja procesowa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i arbitrażowymi w sprawach gospodarczych oraz cywilnych: rodzinnych, spadkowych, działowych, zasiedzeniowych, alimentacyjnych oraz dotyczących kontaktów z dziećmi i władzy rodzicielskiej, jak również w sprawach pracowniczych oraz karnych z elementem gospodarczym
  • Bieżące doradztwo prawne
  • Sporządzanie oraz negocjowanie umów
  • Udzielanie porad prawnych
  • Sporządzanie opinii prawnych
  • Reprezentacja przed urzędami i instytucjami w toku postępowań administracyjnych
  • Reprezentacja oraz bieżące wsparcie prawne w toku postępowań przetargowych, w tym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami