Kinematografia


Kancelaria od wielu lat prowadzi sprawy sądowe oraz obsługę podmiotów z branży filmowej.

Obsługa prowadzona jest zarówno na rzecz producentów, jak i innych uczestników procesu produkcji filmowych, w tym telewizyjnych, na wszystkich jej etapach. Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi produkcji filmowych, w szczególności w zakresie umów pomiędzy producentem a agencjami aktorów czy statystów, kierownikami produkcji, scenografami, wykonawcami budowy dekoracji, właścicielami nieruchomości będących lokacjami filmowymi oraz z samymi aktorami.

Obsługa w tym zakresie obejmuje przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie projektów umów, bieżące doradztwo w toku produkcji filmowej oraz na etapie emisji filmów i seriali, jak również dochodzenie roszczeń przysługujących podmiotom i osobom z branży filmowej, zarówno producentom, jak i wykonawcom i aktorom.